จองเยอะ แจกใหญ่ ลุ้นง่ายกว่าหวย #2

สำหรับ Reservation ที่ทำ Booking online

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 1