ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ได้อธิบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับกิจกรรมที่ระบุไว้ คุณสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งรับทราบสิทธิและทางเลือกของคุณ เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. บุคคลหรือนิติบุคคลของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับกับขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบทบาทของผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการในนามของลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงเมื่อเรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเรา โดยที่ลูกค้าของเรา (หรือบริษัทในเครือของลูกค้า) ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในการ: (1) สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์มของเรา (2) จำหน่ายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (3) ส่งข้อความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้อื่น หรือ (4) เก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอื่นโดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเรื่องความเป็นส่วนตัวโดยรายละเอียด เกี่ยวกับลูกค้าของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด หรือบริษัทในเครือของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อลูกค้าของเราตรง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อหลักปฏิบัติของลูกค้าของเราว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 10.3 ที่ด้านล่างนี้

2. กิจกรรมการประมวลผลที่ครอบคลุม

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เมื่อคุณ:

ข้าชมเว็บไซต์ของเราที่แสดงหรือเชื่อมโยงมายังประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เข้าชมหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเรา

เยี่ยมชมสำนักงานของเรา

ได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา หรือติดต่อสื่อสารกับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง การติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ หรือโทรสาร

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (เช่น เป็นพนักงานของลูกค้าของเรา ซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการของเราได้) โดยที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ลงทะเบียนเข้าร่วม เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมประการอื่นใดในงานอีเวนต์ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ โครงการหรือการประกวดของเรา

กระทำการในฐานะ หรือทำงานให้กับผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ภายในขอบเขตที่ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด กระทำการในฐานะผู้ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เข้าร่วมในการพัฒนาโอเพนซอร์สหรือการพัฒนาชุมชน หรือเข้าร่วมในการสำรวจ การวิจัย หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราเป็นผู้จัดขึ้น ทั้งนี้ พึงทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง หมายรวมถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน ข้อมูลบัญชีการเงิน ข้อมูลที่แสดงผลด้วยภาพ และข้อมูลการทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ด้วย เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในสถานการณ์ต่อไปนี้

หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา, ร้องขอการสนับสนุนลูกค้า, ใช้ฟีเจอร์ “ติดต่อเรา” ของเราหรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน, ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเราหรือรับการติดต่อสื่อสารจากเรา, ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์หรือการประกวด, เข้าร่วมในโครงการหรือการสำรวจ, กระทำการในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่าง เราอาจกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลการติดต่อของคุณแก่เรา เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

หากคุณทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ เราอาจกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลการเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์ เราอาจขอสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยรับความยินยอมจากคุณเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เราได้รับข้อมูล เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

หากคุณลงทะเบียนกับเราด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ที่เราจัด หรือการเข้าร่วมโครงการ เราอาจขอให้คุณให้ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ หรือข้อมูลชีวประวัติอื่น ๆ เช่น อาชีพ ตำแหน่งที่ตั้ง โพรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบริษัท และสาขาความเชี่ยวชาญและความสนใจ

หากคุณโต้ตอบ กับเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา (เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุอื่น ๆ) ซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ (กรุณาดูข้อ 4 ที่ด้านล่างนี้)

หากคุณใช้และโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการของเราของคุณ ผ่านทางข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (log files)และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยข้อมูลบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาดูข้อ 4 ที่ด้านล่างนี้)

หากคุณติดต่อสื่อสารกับเราทางโทรศัพท์ เราอาจบันทึกเสียงการโทรนั้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์ หรือเยี่ยมชมสำนักงานของเรา เราอาจเก็บรวบรวมภาพหรือวิดีโอของคุณ

หากคุณส่งข้อมูลบางอย่างให้กับเราโดยสมัครใจ อย่างเช่น การกรอกแบบสำรวจ การตอบแบบสอบถาม หรือเข้าร่วมในการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ อันเป็นส่วนหนึ่งของคำขอดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ภายในขอบเขตที่คุณสมัครใจให้ข้อมูล

หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน คุณอาจต้องลงทะเบียนในฐานะผู้มาเยี่ยมชม และให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท และวันที่และเวลาที่คุณมาถึง

นอกจากนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงานหรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ของเรา คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคุณ ซึ่งรวมถึง อุณหภูมิของคุณ, อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19, การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สถานะการฉีดวัคซีน ผลการทดสอบการติดเชื้อ และประวัติการเดินทางล่าสุด และ

หากคุณเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด (หรือทำงานให้กับซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการ) คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราด้วย เช่น รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่เรา ผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทในเครือของเรา เราถือว่าคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว และได้รับความยินยอมที่จำเป็น (ตามข้อกำหนด) และรับทราบว่าเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่เหมาะสม หรือต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึง บุคคลภายนอกที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคลมา และแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงแก้ไข ขยายและวิเคราะห์บันทึกของเรา ระบุลูกค้ารายใหม่ และสร้างโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับบริการที่คุณอาจสนใจให้มากขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลที่แสดงผลด้วยภาพ และข้อมูลการทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต และการอ้างอิงที่เกี่ยวกับความชื่นชอบและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้งที่อยู่ไปรษณีย์ ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการตั้งใจซื้อ (หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้) ที่อยู่ IP โพรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ URL ของ LinkedIn และโพรไฟล์ที่กำหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย, การส่งเนื้อหาทางอีเมลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมงานอีเวนต์และการทำโพรไฟล์ การตัดสินการมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ และการตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ

บุคคลอื่นในองค์กรของคุณที่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ภายในขอบเขตที่คุณยินยอมให้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการ และการประเมินเป้าหมายของเราเกี่ยวกับการส่งเสริมความหลากหลายของผู้ขายของเรา และ

แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น GitHub เพื่อจัดการรหัสสำหรับเช็คอินและการดึงคำร้องขอต่าง ๆ หากคุณเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโอเพนซอร์สหรือการพัฒนาชุมชน เราอาจเชื่อมโยงชื่อผู้ใช้ของที่เก็บโค้ด (Code Repository) ของคุณกับบัญชีชุมชนของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่สำคัญกับการเข้าร่วมโครงการ หรือเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

4. เราประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้าง?

เราจะใช้เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซล และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมลที่เราส่งให้กับคุณ

4.1 ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งาน

สำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้รายบุคคลเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลการทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP (หรือข้อมูลพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน หมายเลขประจำตัว และคุณสมบัติต่าง ๆ สถานที่ตั้ง ประเภทเบราว์เซอร์ ปลั๊กอิน การรวมระบบ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการมือถือ หน้าเว็บเพจและไฟล์ที่เรียกดู การค้นหา เว็บไซต์อ้างอิง แอปหรือโฆษณา ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลการกำหนดค่าระบบ การตั้งค่าการโฆษณาและภาษา วันที่และเวลาประทับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ และความถี่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เพื่อช่วยให้เราให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น นำเสนอประสบการณ์ในการใช้งานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลการทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP (หรือข้อมูลพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน, ตำแหน่งที่ตั้ง, ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ, หน้าเว็บเพจและไฟล์ที่เรียกดู, การโต้ตอบกับเว็บไซต์และหน้าเว็บเพจ รวมถึงการค้นหาและการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณทำ, ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลการกำหนดค่าระบบ การประทับวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ และรายละเอียดว่าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์ตัวใดของเราและเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้งาน ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการ เพื่อจัดหาฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นให้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ เพื่อประเมินและปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าและผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่ใช้บังคับ เพื่อระบุโอกาสในอนาคตสำหรับการพัฒนาบริการ เพื่อประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อระบุโอกาสการสร้างลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด โดยทั่วไป (นอกเหนือจากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา) ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานบางอย่างที่บริการเก็บรวบรวมไว้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ไม่ว่าจะการเก็บรวบรวมแบบแยกเดี่ยวหรือเก็บรวบรวมร่วมกับข้อมูลอื่นก็ตาม พึงทราบว่า ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ใช้แต่ละคนที่เข้าสู่ระบบ (ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลที่ระบุ) นอกเหนือจากที่มีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดให้ต้องระบุตัวบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรือตามที่กำหนดไว้อันเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการกับลูกค้าของเรา

4.2 คุกกี้ โปรดศึกษานโยบายคุ้กกี้ ของเรา ที่นี่

4.3 ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม “ทวีต” และวิดเจ็ตอื่น ๆ ที่ใช้แบ่งปัน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์”) ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราไปยังแพลตฟอร์มภายนอกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณกดถูกใจหรือไฮไลต์ข้อมูลที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจโฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์หรืออาจโฮสต์ในเว็บไซต์ของเราโดยตรง ในกรณีที่ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์โฮสต์โดยแพลตฟอร์มเอง และคุณคลิกแพลตฟอร์มเหล่านี้จากเว็บไซต์ของเรา แพลตฟอร์มอาจได้รับข้อมูลที่แสดงว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของคุณกับโพรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้

นอกจากนี้ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ยังอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราบางเว็บโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วย บริการเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณและมีตัวเลือกให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบริการเหล่านี้กับเรา เช่น ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อนำข้อมูลเข้าในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราแบบอัตโนมัติ

การใช้งานฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

4.4 ข้อมูลบันทึกการโทร

หากคุณใช้ฟีเจอร์บางอย่างของบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกการโทร (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เวลาและวันที่โทร ระยะเวลาในการโทร ข้อมูลการส่ง SMS และประเภทของการโทร) ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ (เช่น การทำงานล้มเหลว กิจกรรมของระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ภาษาของเบราว์เซอร์) และข้อมูลสถานที่ (ผ่านที่อยู่ IP, GPS และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใกล้เคียง จุดการเข้าใช้งาน Wi-Fi และเสาสัญญาณแก่เรา)

5. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมายที่เราอาศัยในการปฏิบัติ

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ในที่ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ เราได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ มิฉะนั้น เราจะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ได้รับอนุญาต (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง (ก) การปฏิบัติตามสัญญา หรือ (ข) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้

การจัดหาให้และการโปรโมทเว็บไซต์และบริการของเรา (ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น): เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาในการใช้เว็บไซต์และบริการของเรากับคุณและเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและบริการที่บังคับใช้ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำสัญญากับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการและดูแลเว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ (เช่น เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา)

การเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา การสร้างข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบบัญชีและกิจกรรม การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายของเรา ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเพิ่มความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของบริการ เว็บไซต์ ระบบ และแอปพลิเคชัน และความปลอดภัยของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด โดยทั่วไป และในการปกป้องสิทธิของเราและสิทธิของผู้อื่น

การจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้: หากคุณสมัครลงทะเบียนบัญชีกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณตามข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้

การจัดการข้อมูลติดต่อและคำร้องขอในการสนับสนุนผู้ใช้: หากคุณกรอกแบบฟอร์มของเว็บไซต์ หรือร้องขอการสนับสนุนผู้ใช้หรือหากคุณติดต่อเราด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงทางโทรศัพท์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ และดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำตามคำร้องขอของคุณและติดต่อสื่อสารกับคุณ

การจัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวางแผนและจัดงานอีเวนต์หรือการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ที่คุณได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงการส่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ

การจัดการและการเข้าร่วมในการประกวด โครงการ หรือการส่งเสริมการขาย หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด โครงการ หรือการส่งเสริมการขาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ การประกวด โครงการ และการส่งเสริมการขายบางรายการจะมีกฎเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การจัดการการชำระเงิน: หากคุณให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและเรียกเก็บเงินเท่าที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ

การดำเนินการให้บรรลุผลตามสัญญา: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณหรือนายจ้างของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา หรือทำงานให้กับผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด) เราดำเนินการดังกล่าวนี้เมื่อจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา

การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและติดตามการใช้งานของคุณและการติดต่อกับเราทางเว็บไซต์และบริการเท่าที่จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราและให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา หรือเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ

การประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้: เราประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวิเคราะห์กระแสและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในภาพรวม ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่มีผลบังคับใช้: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ ตามที่ระบุในสัญญาของลูกค้าหรือของผู้ใช้ ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถในการให้บริการ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถในการให้บริการของเรา ภายในขอบเขตของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านขีดความสามารถที่จำเป็นในการให้บริการของเรา

การระบุโอกาสหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประเมินโอกาสใหม่ ๆ ในการหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ภายในขอบเขตของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าของเราได้

การลงทะเบียนและการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เยี่ยมชมสำนักงานหรืองานอีเวนต์ต่าง ๆ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย, สุขภาพและความปลอดภัย, เพื่อลงทะเบียนผู้เยี่ยมชม และเพื่อจัดการข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมอาจต้องลงนาม ภายในขอบเขตที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปกป้องสำนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เยี่ยมชมของเรา และข้อมูลที่เป็นความลับของเราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลสุขภาพบางอย่าง (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) สำหรับการเยี่ยมชมสำนักงานและที่งานอีเวนต์ต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมและพนักงานของเรา (หากกฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้) โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเมื่อจำเป็นเนื่องจากเหตุผลด้านผลประโยชน์สาธารณะในขอบเขตของการสาธารณสุข

บันทึกการโทร: เราอาจบันทึกการโทรเพื่อการฝึกอบรม, การประกันคุณภาพและการบริหาร หากจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณหรือให้ทางเลือกแก่คุณในการคัดค้านการบันทึกการโทร

การแสดงโฆษณาและเนื้อหาส่วนบุคคล: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อทำการวิจัยทางการตลาด เพื่อโฆษณาแก่คุณ เพื่อให้ข้อมูลแบบส่วนบุคคลเกี่ยวกับเราทั้งในและนอกเว็บไซต์ของเรา และให้เนื้อหาส่วนบุคคลแบบอื่น ๆ ตามกิจกรรมและความสนใจของคุณภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการโฆษณาเว็บไซต์ของเราหรือหากจำเป็น และภายในขอบเขตที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้ (กรุณาดูข้อ 10 ที่ด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)

การดูแลระบบการสำรวจและการจัดทำการวิจัย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสำรวจหรือการวิจัย และเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กรของเรา ถ้ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ เพื่อประมวลผลคำตอบของคุณ

การส่งการติดต่อสื่อสาร เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานของคุณซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมอื่น ๆ (เช่น จดหมายข่าวทางการตลาด การส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์, SMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุช) เกี่ยวกับเราและบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราให้คุณทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารหรืองานอีเวนต์ของเราเท่าที่จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำการตลาดขายตรง หรือเท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูข้อ 10 ที่ด้านล่างนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)

การเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ภายในขอบเขตที่คุณยินยอมให้ข้อมูลโดยสมัครใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นของชุมชนเกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของโอกาส ถ้ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ และ

การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามหน้าที่ทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือจำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันมิให้มีการนำเว็บไซต์ของเราไปใช้ในทางที่ผิดหรือละเมิดเว็บไซต์หรือบริการของเรา ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือความปลอดภัย ติดตามขอรับการเยียวยาที่มีให้กับเราและจำกัดความเสียหาย ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เราทำกับคุณ และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเมื่อร้องขอได้ เราอาจจะไม่สามารถทำตามสัญญาของเรากับคุณได้

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง?

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ: แบ่งปันกับผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูแลจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และการปฏิบัติตามฐานทางกฎหมาย ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นในข้อ 5

บริษัทในเครือ: หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ที่จัดโดยบริษัทในเครือของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือ ภายในขอบเขตที่กำหนดบนพื้นฐานของสัญญาระหว่างบริษัทในเครือกับคุณในการประมวลผลการลงทะเบียนของคุณ และดำเนินการเพื่อรับรองการเข้าร่วมของคุณในงานอีเวนต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทในเครือของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างหาก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด

ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์: หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ที่เราจัดขึ้น หรือดาวน์โหลดหรือเข้าถึงทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ คุณอาจยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการยินยอมให้มีการสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานที่บูธของผู้สนับสนุน ในสถานการณ์เหล่านี้ ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธการเข้าได้ผ่านทางการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์/การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ หรือเลือกไม่ให้มีการสแกนบัตรของคุณ หรือเลือกไม่รับตามข้อ 10 ที่ด้านล่างนี้ก็ได้

ลูกค้าที่คุณเป็นพันธมิตร: ถ้าคุณใช้บริการของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับลูกค้าในเครือของคุณที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการของคุณตราบภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบบัญชีและกิจกรรมต่าง ๆ การสืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายของเรา

ผู้สนับสนุนการประกวดและการส่งเสริมการขาย: แบ่งปันกับผู้สนับสนุนการประกวดหรือการส่งเสริมการขายที่คุณลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าร่วมการประกวดหรือการส่งเสริมการขาย

เครือข่ายและเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก: แบ่งปันกับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ เครือข่ายโฆษณา และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อให้ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด สามารถทำการตลาดและโฆษณาบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในบางกรณี เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมร่วม ซึ่งรวมถึง ทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี และบริษัทประกัน ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา, การธนาคาร, กฎหมาย, การประกันภัย และการบัญชี และภายในขอบเขตที่เรามีหน้าที่ต้องแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมาย หรือมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แล้วแต่กรณี

บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด: แบ่งปันกับบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้มาในอนาคตเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด โดยที่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการทำตามคำร้องขอของคุณที่ส่งผ่านเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า การตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิค และการจัดการด้านบัญชี

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร: หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ, การปรับโครงสร้าง, การเลิกกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรขั้นพื้นฐานอื่น ๆ หรือขายเว็บไซต์หรือหน่วยธุรกิจ หรือหากธุรกิจของเรา, ทรัพย์สินหรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้มาจากบุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ และ

บัญชีของบุคคลภายนอก: ในส่วนที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชีของบุคคลภายนอกผ่านทางผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ แจงนับแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้งานได้ ดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณร้องขอให้เราดาวน์โหลด รวมถึงดาวน์โหลดและรีเฟรชโทเค็นการยืนยันตัวตนหรือยืนยันข้อมูลการรับรองความถูกต้อง อย่างเช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับข้อมูลเหล่านี้ต่อไป

บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้กับผู้ให้บริการของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ในการวิเคราะห์และปรับปรุงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุชื่อหรือไม่สามารถระบุตัวตนได้แบบโดยรวม ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระแสและแนวโน้มการใช้บริการของเราโดยทั่วไป

บุคคลใดก็ตามที่ใช้ชุมชน, ที่ประชุม, บล็อก หรือห้องสนทนาบนเว็บไซต์ของเราสามารถอ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งและโพสต์ได้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม โอน และจัดเก็บโดยเราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยบริษัทในเครือของเรา และบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 6

ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในพื้นที่นอกเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งรวมถึงในประเทศที่ไม่ขึ้นอยู่กับมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือสภานิติบัญญัติหรือ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ และอาจไม่มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับในเขตอำนาจศาลของคุณ เราขอรับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โดยการทำข้อตกลงแบบต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม

8. เด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการกับเด็ก หากเราทราบ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่าอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่สามารถยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ (ก) เราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (ข) การเก็บรวบรวมดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากกับเราหรือ (ค) การเยี่ยมชมของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นไปโดยที่ไม่ได้ร้องขอหรือโดยบังเอิญ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และเชื่อว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้ แล้วเราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบของเรา

9. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการเก็บรวบรวมข้อมูล (กรุณาดูข้อ 5 ข้างต้น) หรือนานเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา เราจะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามจำนวน ลักษณะ และความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกประมวลผล ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และดูว่าเราสามารถทำตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้หรือไม่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (เช่น อายุความทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้)

หลังจากที่หมดระยะเวลาในการจัดเก็บแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิง เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.1 สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่น

โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง:

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมรายอื่น ภายในขอบเขตที่สามารถกระทำได้

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเลือกปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่าอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่สามารถยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเลือกเข้าร่วมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณกับบุคคลภายนอก

การไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การไม่ตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟลิ่ง (profiling)

ที่มีผลทางกฎหมาย (“การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ”) และ

การถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา (ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของคุณ) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะถอนความยินยอม

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดขายตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดขายตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ สำหรับการคัดค้านดังกล่าว

พึงทราบว่า การตัดสินใจโดยอัตโนมัติไม่ได้เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการของเรา

10.2 วิธีการใช้สิทธิของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อสิทธิเหล่านี้ เราพยายามตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเราจะติดต่อคุณ หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

บางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือน เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนและจำนวนคำร้องขอที่เราได้รับ หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของนายจ้างของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบางรายอาจปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้ โพรไฟล์ การตั้งค่าขององค์กร และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของตน และแก้ไขการตั้งค่าหรือโพรไฟล์ของตน

หากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ ให้หยุดใช้บัญชีของคุณหรือร้องขอให้คืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้

10.3 สิทธิของคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า

ดังที่ได้อธิบายข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณหรือลูกค้าส่ง (หรือที่ส่งให้กับลูกค้า) เข้ามายังผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา ด้วยเหตุนี้ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในการเปิดเผยแยกต่างหาก เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้า (และบริษัทในเครือของลูกค้า) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูข้อ 1 ที่ข้างต้นนี้) เราจะไม่รับผิดชอบต่อ และไม่มีอำนาจควบคุมหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล อันอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากข้อมูลของคุณถูกส่งให้กับเราโดยลูกค้าของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด หรือในนามของลูกค้าของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด และคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณาสอบถามลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเราอาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น หากคุณประสงค์ที่จะทำการร้องขอกับเราโดยตรง กรุณาแจ้งชื่อลูกค้าของ บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ที่ส่งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เราจะส่งคำร้องขอของคุณให้กับลูกค้า และจะสนับสนุนลูกค้าตามความจำเป็นในการทำตามคำร้องขอของคุณภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

10.4 การกำหนดลักษณะในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดทางอีเมลและ SMS ของคุณ

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้คุณ คุณอาจจัดการการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมที่คุณได้รับจาก บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร”

คุณอาจปิดการแจ้งเตือนแบบพุชในแอป บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด บนอุปกรณ์ของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร โดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ที่ด้านล่างนี้

พึงทราบว่า การเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดมิได้ทำให้คุณไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันกับเรา เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ การประกาศเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลความปลอดภัย

10.5 การกำหนดลักษณะการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์จากเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้ กรุณาระบุชื่อ นามสกุล บริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบในระหว่างที่เราโทรติดต่อเพื่อส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ได้ โดยแจ้งว่าคุณไม่ประสงค์ให้มีการโทรติดต่อเพื่อส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์อีก

11. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการทางองค์กร, เทคนิคและทางกายภาพเพื่อช่วยป้องกันการทำลาย, การสูญหาย, การเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมายที่เราดำเนินการหรือใช้งาน

แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทว่ายังไม่มีวิธีการเก็บรักษาหรือการส่งข้อมูลใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรหัสผ่าน จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณและลงชื่อออกจากเว็บไซต์หลังการเข้าใช้ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ 13 ที่ด้านล่างนี้

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี ข้อกำหนดทางกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ของเรา หากเราทำการแก้ไข เราจะแก้ไข “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนสุด หากเราทำการอัปเดตเนื้อหาที่สำคัญ เราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การอัปเดตจะมีผลใช้งาน เช่น โดยการโพสต์ประกาศที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการติดต่อคุณโดยตรง หรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และหากเป็นไปได้ จะขอความยินยอมจากคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

13. การติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด

589/98 อาคารทาวเวอร์1 ออฟฟิศ ชั้น 18 ถ.เทพรัตน บางนาเหนือ บางนา กทม. 10260

โทร: 02-105-6261 อีเมลล์: contact@softsq.com